Algemene voorwaarden

Op alle leveringen en diensten van Secundity B.V. zijn de door Secundity B.V. gehanteerde algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn te allen tijde te downloaden via het internetadres secundity.nl/av.pdf.